Visie

Avanti Brugge Dames streeft ernaar om een club te zijn waar individuele ontwikkeling als speelster én als persoon voorop staat. Speelsters genieten bij Avanti Brugge Dames een kwalitatieve jeugdopleiding zodat ze op het voor hen hoogst haalbare niveau maximaal kunnen doorstromen naar de fanion ploegen.

We willen een club zijn die maximale kansen biedt voor elke speelster rekening houdend met ambitie of kunde. Dit betekent dat, zeker in de onderbouw, elke speelster tijdens elke wedstrijd op elke positie aan bod zal komen en voldoende speelgelegenheid moet krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. De coaches zullen oog hebben voor speelsters die op zoek gaan naar extra uitdaging als ook voor die speelsters die het spel aan het leren zijn.

Het ganse coach team bouwt de trainingen op vanuit een en hetzelfde kwaliteitsvol jeugopleidingsplan dat gestoeld is op drie principes:

Progressie boven resultaat (principe 1). De trainingen worden progressief, aantrekkelijk en gevarieerd opgebouwd vanuit een duidelijke jeugdopleidingsplan met verschillende leerlijnen. Wedstrijden zien we als korte evaluatiemomenten of reflectiemomenten waarbij coaches de groei van de speelsters kunnen vaststellen. Het opleidingsplan en de daarbij horende doelen zijn prioritair ten opzichte van het resultaat. Zo kiezen we er bijvoorbeeld bewust voor om bij U10 geen help defense aan te leren ook al zou dit op kortere termijn tot betere resultaten kunnen leiden.

Spelgericht leren (principe 2). Coaches passen het spel zo aan zodat het aansluit bij de vaardigheid en het niveau van de speelsters. Speelsters leren via vereenvoudigde spelsituaties om de juiste beslissingen te nemen. Deze spelgerichte benadering komt de plezierbeleving van de speelsters ten goede.

Daarnaast opteren we voor een breed en evenwicht opleidingsaanbod met voldoende aandacht voor algemene en specifieke lichaamsbeheersing en balbeheersing (principe 3). Zo worden de speelsters niet alleen beter basketters maar ook betere bewegers.

Binnen het sportieve aanbod hechten wij binnen onze vereniging zeer veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van speelsters. Waarden zoals beleefdheid, fair-playploeggeestinzet, en onderling respect staan centraal. Speelsters leren om leiderschap te nemen door elkaar te coachen of wedstrijden te fluiten. De coaches hebben aandacht voor de speelsters als persoon. Ze houden rekening met familiale omstandigheden en… niet het minst met het ondersteunen van de studies van onze speelsters.

Ouders zijn voor onze club belangrijke en cruciale partners met wie we graag in dialoog gaan over de werking van onze club. Zij hebben een grote impact op de spelbeleving van de speelsters en de werking van de club. Elk jaar organiseren wij activiteiten die de cohesie tussen bestuur, ouders, vrienden, sponsors en speelsters bevorderen.

Bron: huisfotograaf Marc Demeulenaere