Kippenfestijn & bingo avond 2024

Inschrijven kan door te klikken op onderstaande afbeelding of te surfen naar het formulier

Chocolade verkoop 2024 (afgelopen)

Pakketten ophalen kan in de Varens op 13 & 14 april.

Missie

Avanti Dames Brugge heeft als missie het basketbal bij meisjes te promoten in Groot Brugge door zoveel mogelijk speelsters op een kwalitatieve manier te laten basketten in een positieve en opvoedende begeleiding.
Via onze seniorenploegen trachten wij een breed publiek aan te spreken om zo de interesse van de meisjesjeugd te bereiken.
Als non-profitorganisatie wenst onze vereniging financieel gezond te blijven om zo een maatschappelijke functie binnen de stad te verstevigen in een harmonieuze samenwerking met Avanti Heren, Basketbal Vlaanderen, de stad Brugge en andere verenigingen .

Visie

Avanti Brugge Dames streeft ernaar om een club te zijn waar individuele ontwikkeling als speelster én als persoon voorop staat. Speelsters genieten bij Avanti Brugge Dames een kwalitatieve jeugdopleiding zodat ze op het voor hen hoogst haalbare niveau maximaal kunnen doorstromen naar de fanion ploegen.

We willen een club zijn die maximale kansen biedt voor elke speelster rekening houdend met ambitie of kunde. Dit betekent dat, zeker in de onderbouw, elke speelster tijdens elke wedstrijd op elke positie aan bod zal komen en voldoende speelgelegenheid moet krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. De coaches zullen oog hebben voor speelsters die op zoek gaan naar extra uitdaging als ook voor die speelsters die het spel aan het leren zijn.

Het ganse coach team bouwt de trainingen op vanuit een en hetzelfde kwaliteitsvol jeugopleidingsplan dat gestoeld is op drie principes:

Progressie boven resultaat (principe 1). De trainingen worden progressief, aantrekkelijk en gevarieerd opgebouwd vanuit een duidelijke jeugdopleidingsplan met verschillende leerlijnen. Wedstrijden zien we als korte evaluatiemomenten of reflectiemomenten waarbij coaches de groei van de speelsters kunnen vaststellen. Het opleidingsplan en de daarbij horende doelen zijn prioritair ten opzichte van het resultaat. Zo kiezen we er bijvoorbeeld bewust voor om bij U10 geen help defense aan te leren ook al zou dit op kortere termijn tot betere resultaten kunnen leiden.

Spelgericht leren (principe 2). Coaches passen het spel zo aan zodat het aansluit bij de vaardigheid en het niveau van de speelsters. Speelsters leren via vereenvoudigde spelsituaties om de juiste beslissingen te nemen. Deze spelgerichte benadering komt de plezierbeleving van de speelsters ten goede.

Daarnaast opteren we voor een breed en evenwicht opleidingsaanbod met voldoende aandacht voor algemene en specifieke lichaamsbeheersing en balbeheersing (principe 3). Zo worden de speelsters niet alleen beter basketters maar ook betere bewegers.

Binnen het sportieve aanbod hechten wij binnen onze vereniging zeer veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van speelsters. Waarden zoals beleefdheid, fair-playploeggeestinzet, en onderling respect staan centraal. Speelsters leren om leiderschap te nemen door elkaar te coachen of wedstrijden te fluiten. De coaches hebben aandacht voor de speelsters als persoon. Ze houden rekening met familiale omstandigheden en… niet het minst met het ondersteunen van de studies van onze speelsters.

Ouders zijn voor onze club belangrijke en cruciale partners met wie we graag in dialoog gaan over de werking van onze club. Zij hebben een grote impact op de spelbeleving van de speelsters en de werking van de club. Elk jaar organiseren wij activiteiten die de cohesie tussen bestuur, ouders, vrienden, sponsors en speelsters bevorderen.

Bron: huisfotograaf Marc Demeulenaere

Bestuur

Woordje van de voorzitter (Yvan Struyve)

Beste speelsters, ouders en sympathisanten van Avanti Brugge Dames

Het seizoen 2023-2024 staat voor de deur en kondigt zich heel uitdagend aan.

2 basketscholen, 11 jeugdploegen en 2 seniorsploegen staan te popelen om aan het seizoen te beginnen.  Dit houdt in dat we momenteel over 175 spelende leden beschikken en 3 ploegen meer in competitie brengen in vergelijking met vorig seizoen

Om dit allemaal goed te kunnen opvolgen drong zich dan ook een herstructurering op binnen het bestuur. Ik ben dan ook heel blij met de verschillende cellen( sportieve cel/financiele cel/sponsorcel/cel vrijwilligers/cel communicatie) die we opgericht hebben om alles in goede banen te leiden. Een jeugdraad is nog in ontwikkeling.

Iedere cel werkt autonoom met een hoofdverantwoordelijke en verschillende vrijwilligers en laat ons toe om veel efficienter te werken.

Onlangs hebben wij ook vacatures uitgeschreven daar extra vrijwilligers zeker nog welkom zijn. Aarzel niet om dit eens te bekijken en eventueel ook je steentje bij te dragen aan Avanti Brugge Dames.

Verder willen we ook de vele sponsors bedanken die ervoor zorgen dat Avanti Brugge Dames zijn project kan waarmaken

Kijk alvast ook eens op de website naar onze sportieve visie die onze sportieve verantwoordelijke Leen Haerens uitgewerkt heeft.

Veel succes aan alle speelsters en coaches die het beste van zichzelf zullen geven

Kortom, ik heb er veel vertrouwen in dat we er een leuk en sportief seizoen zullen van maken

Geniet nog verder van de vakantie en tot binnenkort

Yvan Struyve

Yvan Struyve – Voorziter Avanti Brugge Dames